Masterclass

'De kansen in groot stedelijk onderwijs'

Donderdag 24 september 2015


Thema van de masterclass: Hoe realiseren we Professioneel kapitaal in onze scholen?
Leerlingen en studenten die zich naar hun vermogen ontwikkelen, het beste uit zichzelf weten te halen om zo voorbereid te zijn op hun bijdrage aan de samenleving van morgen.
Een ambitie die velen van ons zullen onderschrijven. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn goed toegeruste leerkrachtenteams. Dat is ons professioneel kapitaal.

Deze masterclass biedt u de unieke mogelijkheid om Professor Andy Hargreaves te ontmoeten.

Doel van de masterclass:
Tijdens de masterclass, verzorgt prof. Andy Hargreaves een lezing met als thema: 'hoe kunnen we professioneel kapitaal realiseren in onze scholen, zodat we het best denkbare onderwijs kunnen bieden aan onze kinderen'. Na deze lezing en de ontmoeting met Andy bent u in staat om met uw collega's na te gaan hoe u binnen uw organisatie kunt werken aan het versterken van Professioneel Kapitaal. Zijn inzichten helpen scholen zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie en helpen schoolleiders hun rol in dit proces te versterken. Ook sluiten deze inzichten goed aan bij scholen die werk willen maken van Leren Zichtbaar Maken.

Voor wie?
Voor bestuurders, leidinggevenden, bovenschools managers, intern begeleiders, leraren en andere professionals betrokken bij het onderwijs.

Door wie?
Deze masterclass wordt u aangeboden door de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs in samenwerking met Stichting Duurzaam Leren en Thomas More Hogeschool. Klik hier voor meer informatie over deze 3 organisaties. 

Wie is Andy Hargreaves?
Andy Hargreaves bezet de Thomas More Brennan Onderwijs Leerstoel op de Lynch School of Education van het Boston College. Hargreaves schrijft en houdt lezingen over duurzame schoolontwikkeling en duurzaam leiderschap. Het bijzondere aan Hargreaves is dat hij veel aandacht heeft voor een integrale benadering. Een benadering die rekening houdt met de gevolgen van onze acties en activiteiten op de korte en de langere termijn. Wanneer Hargreaves over duurzaamheid spreekt betreft dit niet alleen een betere wereld nu en straks voor onze kinderen. Het gaat vooral om het realiseren van een blijvende verandering die 'in mensen is gaan zitten'.

Bekijk hier de Introductiefilm Professioneel Kapitaal door Andy Hargreaves.